“За Вас“ е българска компания,
специализирана в областта на високите
технологии.

Основната ни дейност е уеб дизайн,
разработка и внедряване на уеб базирани
приложения,
софтуерни продукти,
мултимедия и консултации в областта на
Интернет.

“За Вас“ се отличава със собствен стил и той
личи в нашите продукти:
- нестандартна визия,
- висококачествена изработка,
- професионално и експедитивно обслужване.

Ние винаги успяваме да изненадаме
много приятно своите клиенти,
техните партньори и приятели
със свежи и оригинални предложения.

“За Вас“ - Цели се високо!

 

"Za Vas" is Bulgarian company,
specialized in the area in the high
technologies.

Our main purpose is web design,
development and introduse of web based
applications,
software products,
multimadia and consultations in the area
of Internet.

"Za Vas" is distinguishwith own style and its
showed in our products.
- non-standard endorse,
- hight quality manufacture,
- professional and efficiency service.

We always manage to surprise
very pleasantly our customers,
their partners and friends
with fresh and original suggestions.

"Za Vas" - No Mercy!